Företaget

weSec startade i Karlstad Januari 2010. Verksamhetsområdet är i första hand
Värmland, efter överenskommelse åker vi även på installationer i övriga Sverige.

Ägaren Joakim Rådberg har sedan 1996 arbetat med svagström och larmsystem.
Har specialiserat sig inom det mesta i säkerhets branschen.